SEO Toolkit 2

SubmitWolf Enterprise


Met de SubmitWolf Enterprise versie kunt u een onbeperkt aantal URL’s aanmelden. U kunt het programma ook gebruiken als aanmeldingenservice, of voor het aanmelden van derde partij URL’s. Enterprise gebruikers kunnen de bulk aanmeldingen functie gebruiken om de aanmeldingen te stroomlijnen. Lees hiervoor het hoofdstuk Bulk aanmeldingen in deze handleiding.
 

   SubmitWolf | Handleiding | SubmitWolf Gebruiken | SubmitWolf Enterprise >> Gegevens Importeren | Aanmeldingen Formulier | Gegevens Exporteren | Rapporten