SEO Toolkit 2

Meldingen en Onderhoud


SubmitWolf kan verschillende types aanmeldingen rapporten produceren. Ook heeft SubmitWolf een ingebouwd systeem waarmee niet functionerende (zoek)machines gemeld kunnen worden en nieuwe machines gesuggereerd kunnen worden.

Deze functies worden beschreven in de volgende pagina’s van deze handleiding.

 

   SubmitWolf | Handleiding | SubmitWolf Gebruiken | Meldingen en Onderhoud >> Rapporten | Aanmeldingen Geschiedenis | Machines Rapporteren | Nieuwe Machine Suggereren