SEO Toolkit 2

Gegevens Importeren


Met SubmitWolf is het mogelijk om een project aan te maken met gegevens uit externe bronnen, zoals bijvoorbeeld een online aanmeldingen formulier.

Gegevens importeren het klembord
Formulier aanmeldingen (volgens onderstaande uitleg) die bijvoorbeeld via e-mail is ontvangen, kan direct geïmporteerd worden vanaf het Windows klembord (clipboard). Kopieer de gegevens uit de e-mail, klik vervolgens op Bestand en selecteer Importeren Klembord.

De gegevens zullen als nieuwe URL aangemaakt worden in het huidige project, met alle relevante velden reeds ingevuld.

Gegevens bestandsformaat
De output van het formulier moet gedoceerd worden in een ‘tagged’ bestandsformaat, met een veld per regel. Dit is het standaard formaat van de meeste CGI scripts, zoals Formmail.

FIELD_NAME1=VALUE
FIELD_NAME2=VALUE

De volgende Field_Name Tags worden herkend door SubmitWolf. Let op dat sommige velden specifieke waarden hebben, bijvoorbeeld land, taal en categorie. Een lijst met deze waarden is verkrijgbaar bij de Support afdeling.

FIRST= Voornaam
SURNAME= Achternaam
TITLE= Titel
COMPANY= Bedrijfsnaam
STREET= Straat
CITY= Plaats
STATE= Provincie
STATECODE= Provincie code
ZIP= Postcode
COUNTRY= Land. Lijst met landen is verkrijgbaar bij Support.
TEL= Telefoon
FAX= Fax
MOBILE= Mobiel
TOLLFREE= Gratis Telefoonnummer
EMAIL= E-mail adres
CONFIRM= E-mail adres voor bevestiging
URLTITLE= Titel van de webpagina
CNTCODE= Land code, bijv: nl of fr. Lijst is verkrijgbaar bij Support.
LANG= De taal van de website. Lijst is verkrijgbaar bij Support.
SDESCRIPTION= Korte omschrijving
DESCRIPTION= Lange omschrijving
URL= URL
TYPEID= Type site, bijv: Commercieel, niet-commercieel. Lijst is verkrijgbaar bij Support.
USERNAME= Gebruikersnaam
PASSWORD= Wachtwoord
KEYWORDS= CSV trefwoorden (bijvoorbeeld: trefwoord1,trefwoord2)
Opmerkingen:

Iedere veldnaam correspondeert direct met een input veld van SubmitWolf. De afzonderlijke gegevens moeten ieder op een eigen regel staan, met uitzondering van het DESCRIPTION veld. Deze mag meerdere regels lang zijn.

DESCRIPTION=Line 1
Line 2
Line 3
Line 4

Het CATEGORY veld moet gevuld zijn met een genummerde code, die hoort bij een SubmitWolf categorie. Deze codes zijn te vinden in het types.dat bestand.

 

   SubmitWolf | Handleiding | SubmitWolf Gebruiken | SubmitWolf Enterprise | Gegevens Importeren