SEO Toolkit 2

Aanmeldingen Status


Een klein icoon naast de naam van de machine geeft de status aan. Hieronder de uitleg van de verschillende opties:

Icoon: Betekenis: Uitleg:
Submitted Aangemeld De URL is met succes aangemeld bij de site.
Pending In behandeling Er is nog geen aanmelding gedaan bij de site.
Failed Mislukt De aanmelding bij de site is mislukt of er gaat iets fout. De reden hiervan kan worden aangegeven in de respons van de machine.
Moved Verplaatst De respons pagina van de machine is verplaatst en SubmitWolf is niet in staat deze te lokaliseren.
Timed out Time-out Er is een poging tot aanmelding gedaan, maar de verbinding met de machine reageert niet, of te traag.
Skipped Overgeslagen De machine is niet geschikt voor deze aanmelding.

Machine respons

Om de respons pagina van een machine te bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van de machine en selecteer dan de Respons menu optie. Als de machine een respons heeft gegeven wordt er een browserscherm geopend met de reactie van de machine op de aanmelding. U kunt hier nuttige informatie krijgen als de machine een foutmelding teruggeeft. De URL kan bijvoorbeeld te lang zijn.

Viewing an engine's response

Machine eigenschappen

U kunt de status van de aanmelding per machine aanpassen door in de lijst met (zoek)machines met de rechtermuisknop op de naam te klikken, selecteer dan Eigenschappen uit het popup menu. U kunt vervolgens alle relevante gegevens aanpassen, of op de Markeren knop klikken om een tijdstempel toe te voegen. De Herstellen knop zet alle waarden terug.

Engine properties

Waarschuwing: let op dat als u de aanmelding status wijzigt met de ‘geen meerdere aanmeldingen’ regel, dat dit een nieuwe aanmeldingsronde kan starten. Het resultaat hiervan is dat de (zoek)machines dezelfde aanmelding nogmaals ontvangen en hierdoor kunnen besluiten deze af te wijzen.

 

   SubmitWolf | Handleiding | SubmitWolf Gebruiken | Een URL Aanmelden | Aanmeldingen Status